Skip to contentSkip to footer

Copyright

Deze website en alle bijbehorende pagina's zijn eigendom van Valkenhorst Participatie B.V. en al het materiaal op deze website valt onder een copyright.

Indien u gebruik wenst te maken van enig materiaal van de website of onderliggende pagina's - e.g. teksten, afbeeldingen, video's of codes - in materiaal van derden (zoals externe websites), dient u permissie te vragen aan Valkenhorst Participatie B.V.

Verzoeken tot gebruik van materiaal dat onder het copyright van Valkenhorst Participatie B.V. valt, kunnen gericht worden aan copyright@valkenhorst.valk.nl. Gelieve bij uw verzoek duidelijk te vermelden welk materiaal u exact wilt gebruiken en waar en met welk doel u het wilt plaatsen.

Verzoeken kunnen enkel per mail ingediend worden.